Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Stora planer på utbildningsklinik för tandläkare pausas – finns inga projektledare

Den planerade utbildningskliniken för tandläkare i Ronneby har pausats, bland annat på grund av att det inte finns någon som kan projektleda det hela. Det var 2019 som dåvarande tandvårdsdirektör Håkan Bergevi berättade att han ville se en helt ny klinik där ny personal kunde rekryteras och redan anställda få fortbildning. Det skulle lösa tandläkarbristen i länet. Men i den verksamhetsplan för 2023 som tandvårdsnämnden ska ta beslut om idag, står det att projektet sätts på vänt och att en ny utredning behövs om det ska startas igen. Håkan Bergevi fick sluta efter den ersättningsskandal som uppdagades sent förra året, där han godkänt övertid i pengar istället för ledighet till två andra chefer, som nu också fått sluta.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1