NAP.NU


Stormen Babet: orkanstyrkor och strömlöst

Orkanstyrkor på blåsiga ön. Studentbåten nära slita sig.Hundratals utan ström.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1