NAP.NU


Styret avslår förslag om att anställda ska slippa ange papperslösa

De styrande partierna i Karlskrona kommun avslår oppositionens förslag om att kommunanställda ska slippa tvingas ange papperslösa till Polisen och Migrationsverket.Christopher Larsson (SD) menar att avslaget beror på att kommunen saknar ett konkret lagförslag från regeringen att ta ställning till.”Men vi kommer rätta oss efter vad regeringen säger”, säger han.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1