NAP.NU


Svalorna fortsätter att häcka och stoppa bygge

Svalorna vid Aspöfärjan i Karlskrona försenar reparationsarbetet ytterligare. Det var i mitten av juni som man upptäckte att svalorna byggt bon i den grop som grävts vid färjeläget. Efter som backsvalorna är rödlistade fick bygget pausas och prognosen var då att man skulle vara igång i början av augusti, men nu lutar det snarare åt att man kan fortsätta gräva i slutet av augusti.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1