NAP.NU


Svalornas gav Karlskrona en dyr paus – nu återupptas renoveringen av Handelshamnen

Svalorna som stoppade renoveringen av Handelshamnen i Karlskrona, har nu lämnat sina bon och arbetet drar igång igen efter två månaders uppehåll.Det var i mitten av juni som svalor byggde bon i en grop som grävdes i samband med renoveringen. Då svalorna är rödlistade innebar det ett stopp för allt arbete och det har kostat kommunen runt 350.000 kronor.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1