NAP.NU


”Svåra lastbilsolyckan hade kunnat undvikas” –  Broräcket är från 1965

Den svåra lastbilsolycka i tisdagskväll på E22 i Karlshamn hade kunnat undvikas eller blivit mindre allvarlig om vägräcket hade hållit europeisk standard.Dessutom så var Trafikverket väl medvetet om att räcket är från 1965 och i en över 20 år gammal handlingsplan står det att bland annat detta räcke ska bytas.Det säger Göran Fredriksson, företrädare för Svenska väg- och broräckesföreningen. P4 Blekinge har utan framgång sökt ansvariga hos Trafikverket.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1