NAP.NU


Svenska officerarnas oro inför Natointrädet

250 svenska officerare kommer att anställas på baser utomlands om Sverige blir fullvärdig medlem i Nato. Men för att officerare ska vilja söka tjänsterna måste villkoren förbättras, menar Officersförbundet.Om familjen bor kvar i Sverige ska officeren kunna pendla och en medföljande partner bör få pensionspoäng för tiden utomlands, enligt Lars Fresker, ordförande för Officersförbundet.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1