NAP.NU


Svinnet minskade efter elevernas projekt – Nu ska de bli bäst i länet

Eleverna på Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona slänger mindre mat än vad de gjorde för en månad sedan.Bakgrunden till detta är de drygt 30 elever på skolan som fått i uppdrag att uppmuntra övriga elever på skolan att slänga mindre.Skolans mål är att slänga minst i kommunen, men eleverna – de vill bli bäst i länet. För att lyckas med det pågår flera projekt parallellt, bland annat om huruvida ljudnivån påverkar svinnet.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1