NAP.NU

”Sweden rock sitter säkert”
Sweden Rock har goda framtidsutsikter, enligt rockfestivalen.Faktum att flera av de stora rockbandens medlemmar som har uppnått pensionsåldern brukar beskrivas som ett hot. ”Nya band tar över, svenska Ghost är ett exempel”, säger rockfestivalens marknadschef och vice vd, Sofia Lindkvist Lacinai.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1