NAP.NU

Synskadade Emma nekas ledsagning: ”Svårt att vara spontan”
Allt färre synskadade får ledsagning enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Sämst är utvecklingen för unga. Det visar Socialstyrelsens nya kartläggning.Synskadade Emma Ahlér från Karlshamn är en av dem som fått avslag.”Man känner att man inte blir tagen på allvar”, säger hon.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1