NAP.NU


Tält hindrar vildsvin att nå matavfall

På avfallsanläggningen Mältan i Karlskrona förvaras matavfall i ett tillslutet tält och det minskar risken för att vildsvin bökar runt.Ett 70-tal kommuner ser nu över sina sopstationer och överväger att vidta åtgärder efter utbrottet av svinpest för två veckor sedan, enligt en enkät som TV4 gjort.Robert Malmgren som är renhållningsansvarig på Mältan, är inte orolig för vildsvinen men har ändå skärpt renhållningen.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1