NAP.NU


Tärnö-affären hänger fortsatt löst: ”Inte bra alls”

Frågan om Tärnö i Karlshamns skärgård hänger fortsatt i luften och ska utredas vidare.Den S-ledda oppositionen har lyckats få igenom en återremiss för att utreda vad det skulle kosta kommunen att stoppa försäljningen av de tre fastigheterna på ön.För den tilltänkte köparen Peter Svensson innebär det att affären alltjämt hänger i luften.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1