NAP.NU


Taxiförbundet kritiserar Blekingetrafikens samåkningsprojekt

Svenska Taxiförbundet ifrågasätter Blekingetrafikens projekt med samåkning på landsbygden med hjälp av appen Nabogo. I ett brev till regionens trafiknämnd skriver de att Blekingetrafikens försök med samåkning mot betalning skulle kunna betraktas som taxitrafik och därför kräver taxitillstånd. Taxiförbundet ställer också frågor om hur regionen ser på säkerhet och förarkompetens, och hur försäkringsskyddet ser ut för passagerare.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1