Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


TBE hos fästingar får regioner att rekommendera vaccin

Det fästingburna virus som ger TBE är nu så utbrett i södra och mellersta Sverige att allt fler regioner börjat rekommendera alla som rör sig i naturen där att vaccinera sig. Utvecklingen gör också att Folkhälsomyndigheten påbörjat en utredning för att se om de kan komma med en mer samlad rekommendation framöver.Samtidigt får fortfarande barn och vuxna i de flesta regioner betala för vaccineringen själva.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1