NAP.NU


Tecknen på godisknark: Detta kan du titta efter

Det så kallade godisknarket kryper allt längre ner i åldrarna. Ofta vet föräldrarna inte om att det finns och barnen tror i sin tur att det inte är farligt eftersom det inte är olagligt, än.Även fältgruppen i Karlskrona ser en kraftig ökning av användandet av HHCO och andra cannabisdroger, och berättar nu vad man som förälder och vuxen kan vara observant kring.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1