Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Tidigare cancerpatienters erfarenheter efterlyses

För att ta reda på cancerpatienters behov och upplevelser av primärvården, får nu i maj 8000 personer som behandlats för cancer i södra Sverige, bland annat i Blekinge, svara på frågor och dela med sig av erfarenheter.En pilotstudie som gjordes förra året visade att de flesta av de 20 personer som deltog inte fick sina viktiga behov tillgodosedda. Bland annat handlade det om brister i kommunikationen mellan specialistvården och primärvården.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1