NAP.NU


Torka tvingar länets lantbrukare till dyra foderköp

Torkan gör att lantbrukarna här i Blekinge och resten av södra Sverige ropar på hjälp från sina kollegor i norr och ber om hjälp med att få köpa foder, rapporterar Västerbottens-Kuriren.Men de dyra transportkostnaderna gör att det i många fall blir billigare för lantbrukare i södra Sverige att köpa foder från Europa – där dyker dock en del andra problem upp, menar Jessica Ulander, regional sakkunnig hos LRF Nord.Hör Jessica om den utmaning många lantbrukare har framför sig i sommartorkan.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1