NAP.NU


Torrare väder och sämre skörd tvingar lantbrukarna till förändring

Den första grässkörden var bara hälften så stor som normalt på grund av det torra vädret. Det betyder brist på foder till djuren som då måste slaktas i onödan.Torka blivit ett återkommande problem och nu funderar länets bönder över hur tillgången till vatten ska säkras i framtiden.”Den första skörden brukar vara stensäker, men nu har vi inte ens den i år”, säger lantbrukaren Anton Ivarsson i Trensund.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1