NAP.NU


Trafikpolisen: ”Skärpta A-traktor-regler bra – men inte nog”

Trafikpolisen i Blekinge kommer att hålla extra koll på A-traktorer sedan reglerna skärpts.Sedan en vecka tillbaka gäller nya krav på bälte och att det bara får sitta en person per plats i framsätena.Men de nya reglerna räcker inte för att få ordning på problemen, menar trafikpolis Petter Wahllöf.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1