Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM

Tre år med covid – smittskyddsläkaren ser tillbaka: ”Jag hade nog fel där i början”
Imorgon, 11 mars, är det tre år sedan första bekräftade fallet av covid-19 i Blekinge. Det var också samma dag som Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade att covid-19 var en pandemi och det var då Region Blekinge höll sin första pressträff om sjukdomen.I samband med pandemins framfart blev också länets smittskyddsläkare Bengt Wittesjö ett känt ansikte för många Blekingebor. När han nu ser tillbaka på de passerade tre åren kan han konstatera att nog ingen kunde ana hur stort covid skulle bli. Initialt var budskapet från Wittesjö att sjukvårdspersonal kunde gå till jobbet med lindrig förkylning, men under pandemins gång skedde en förskjutning hos honom, till att istället vilja ha striktare restriktioner än Folkhälsomyndigheten.”Alla handlade vi ju efter vad vi trodde var bäst just då, sen lärde vi oss mycket under resans gång. Jag hade nog fel där i början, det var mycket mer smittsamt och allvarligt än vad vi trodde”, säger Bengt Wittesjö.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1