NAP.NU


Trots risk för översvämning – regeringen stoppar länsstyrelsens klimatpengar

Länsstyrelsens arbete med att stärka Blekinge mot översvämningar och torka – det så kallade klimatanpassningsarbetet – ser ut att inte få några pengar alls i regeringens höstbudget.Detta trots att Blekinges kust är utpekat som ett nationellt riskområde med många bostäder, industrier och samhällsviktiga funktioner.”Det är oroande”, säger Sanna Dufbäck Fornander, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen i Blekinge.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1