NAP.NU

Tyska priser fördubblar investeringstiden: ”Kommer ta betydligt längre att tjäna in”
Tiden för att tjäna in solcellsinvesteringen kommer troligen fördubblas från och med nu.När priserna på el nyligen kastats om och elen inte längre är dyr på dagen när solcellerna producerar el, utan istället billig, så kommer det ta betydligt längre tid att tjäna in sin solcellsinvestering.”Det beror på att det installerats mycket sol-el i Tyskland och kontinenten , dit vi har en stark priskoppling”, säger energirådgivare Roger Ahlman.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1