NAP.NU


Ungdomslagen larmar om ledarbrist – ”Kan få långtgående konsekvenser”

Det är stor brist på ledare till olika idrotters ungdomslag i Blekinge.Distriktsidrottschef Mathias Roos säger till SVT Nyheter Blekinge att de långa köerna inte bara innebär att barn blir utan plats, utan att det också kan få långtgående konsekvenser då barn tappar sugen när det är långa köer och inte vill vara med längre.I FK Karlskrona står 80 barn i kö för att få plats i något av ungdomslagen.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1