NAP.NU


Utförsäljning av lägenheter stoppas tillfälligt

Karlshamnsbostäders planer på att sälja omkring 200 lägenheter i Asarum stoppades åtminstone tillfälligt på måndagen.När styrelsen i kommunens ägarbolag Stadsvapnet sammanträdde pekade den politiska oppositionen på brister i beslutsunderlaget. Bland annat saknas beräkningar på hur bolagets resultat kommer att påverkas på lång sikt.Nästa chans att få igenom försäljningen är i december och efter det måste den godkännas av kommunfullmäktige i Karlshamn.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1