NAP.NU


Utländska kan behöva betala för tolkhjälp i vården

Utländska medborgare kan få börja betala för tolkhjälp i vården, det här föreslog Sverigedemokraterna på regionfullmäktige under onsdagen.Partiet föreslår 50 kronor för tolk på distans och 300 för en tolk som sitter med och förslaget gäller för dem som haft uppehållstillstånd i två år. ”Vi tycker att det ska finnas incitament till att lära sig det svenska språket”, säger Björn Tenland Nurhadi (SD)

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1