Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Utredning klar idag: Pengar ska få kommuner att acceptera vindkraft

Idag kommer utredningen som ska ge förslag på hur kommuner ska bli mer benägna att tacka ja till vindkraft. Det handlar inte minst om ekonomisk kompensation till bygder och kommuner.Vindkraftsbranschen har visat att åtta av tio vindkraftsprojekt stoppas av kommuner och det pågår en diskussion om det kommunala vetot.Regeringen har gjort klart att det inte är staten som ska betala kommunerna och bygderna, utan att det är vindkraftsbolagen som ska stå för notan.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1