NAP.NU


Utredning visar: Brister i missbruksvården

Missbrukare som söker vård slussas mellan olika instanser utan att få hjälp, något som ett lagförslag kan ändra på.Regeringsutredningen visar på dålig samverkan och ett otydligt ansvar.Anders Printz som utreder frågan menar att en aktör borde ta hand om det.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1