NAP.NU


Utredningar om oljeutsläppet slås ihop – åklagare tar över

Åklagare börjar nu utreda Länsstyrelsens anmälan mot rederiet TT-line vars fartyg Marco Polo släppte ut en stor mängd olja i Pukaviksbukten efter flera grundstötningar. Från nästa vecka tar åklagare Jan Olin även över Kustbevakningens redan inledda förundersökning om oljeutsläppet.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1