NAP.NU


Vägran att rensa bort monsterväxt kan leda till böter eller fängelse

Trädgårdsväxten Parkslide beskrivs som en monsterväxt som kan bryta sig genom betong och asfalt och ta över en hel trädgård. Naturvårdsverket föreslår att regeringen ska lägga till växten på listan över invasiva arter. Om så blir fallet kan trädgårdsägare som blir ålagda att ta bort växten inte vägra, utan risk för böter eller fängelse.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1