NAP.NU


Välkomnar mindre skärm-fokus i förskolan: ”Blivit ett måste”

Det har varit alldeles för mycket fokus på skärm för barnen tycker förskolepedagogerna Alexandra Bertilsson och Anna Henriksson i Nättraby.De välkomnar därför regeringens nya förslag om mindre skärmtid i förskolan.Bakgrunden är att regeringen nu ger Skolverket i uppdrag att ta bort de krav som finns i läroplanen på att digitala läromedel ska användas i förskolor.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1