NAP.NU


Vårdcentral får JO-kritik för långsamt beslut

En vårdcentral i Karlskrona kommun får kritik från Justitieombudsmannen, JO, för att det tog för lång tid för dem att lämna ut journalhandlingar. En man begärde att få ta del av journalhandlingar för en avliden förälder. Trots påminnelser så tog det två och en halv månad innan han fick ett formellt beslut som kunde överklagas.JO skriver i sitt beslut att regionen behöver utbilda sina chefer om bestämmelserna om allmän handling.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1