Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Varvet har fått order på 350 miljoner kronor

Saab Kockums i Karlskrona har fått en order på 350 miljoner kronor som innebär att varvet ska modernisera två av marinens minfartyg.I kontraktet med Försvarets materielverk ingår det också att varvet kan få i uppdrag att modernisera ytterligare tre minfartyg för 270 miljoner kronor.Minfartygens huvuduppgifter är minröjning, ubåtsjakt och sjöövervakning.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1