NAP.NU


Vattennivån ovanligt låg i Blekingebrunnar

I jämförelse med tidigare sommarveckor är grundvattennivån ovanligt låg i Blekinge. Det gäller framförallt mindre magasin, som privata brunnar.I två av tre möjliga scenarier som Sveriges geologiska undersökning, SGU, tagit fram ligger nivåerna lågt även resten av sommaren.Det ska alltså till mycket regn för att grundvattnet ska höjas. Hör Björn Holgersson, statsgeolog på SGU.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1