NAP.NU


Vd positiv till försäljning av Kreativum

”Vårt uppdrag är ju för arbetsmarknadsregionen. Så det är kanske inte helt relevant att en enskild kommun ska bära verksamheten”.Det säger Kreativums vd Jonas Knutsson efter beskedet att den politiska ledningen i Karlshamn vill sälja upptäckarcentret. Och han tror att det går att hitta en köpare trots återkommande försluter.”Särskilt om man betänker industrins stora behov av arbetskraft. Ett science center är en mycket viktig pusselbit i det arbetet”.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1