NAP.NU


Vistelseförbudet utökas: Fara för liv och hälsa

Oljekatastrofen gör att det nu blir vistelseförbud även längst ut på Stärnö i Karlshamns kommun. Förbudet gäller från den 6 november.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1